Sessió plenària Extraordinària i urgent dilluns 20 de març de 2023

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
No hay ninguna coincidencia para su busqueda

1 Ratificació de la urgència de la convocatòria de la sessió.
2 Informar de l'inici d'actuacions per a la determinació de la forma de gestió del servei públic municipal de la piscina coberta i manteniment de la zona esportiva municipal i dels acords aprovats per la Resolució de l'Alcaldia número 632 de data 09.03.2023, en el termini que marca la legislació vigent. (Exp. 943/2023)