Sessió plenària Extraordinària dimecres 29 de març de 2023

Durada: 00:30:02
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Informació i desenvolupament d'actuacions dutes a terme a la zona esportiva del municipi de Pallejà i la seva concessió amb l'empresa GEAFE per esclarir l'actual situació.(Petició grups polítics municipals PSC, ERC i SOM
  00:03:46 72 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:30:03 Sense intervencions