Sessió plenària Extraordinària divendres 12 de maig de 2023

Durada: 00:43:04
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de la modificació parcial de la fixació de dedicacions, retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació. (Exp. 1880/2023).
  00:03:46 6 Intervencions
2 Aprovació, si escau, del preu públic per la prestació de serveis en la piscina municipal d'estiu. (Exp. 1879/2023).
  00:05:05 17 Intervencions
3 Aprovació, si escau, del preu públic per la prestació del servei de casal d'estiu a la zona esportiva municipal. (Exp. 1854/2023
  00:30:10 15 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:43:04 Sense intervencions