Sessió plenària ordinària dijous 27 de juliol de 2023

Durada: 01:08:33
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de la segona pròrroga del contracte de concessió de la llar d'infants municipals Les Rovires (Exp.2375/2022).
  00:02:30 6 Intervencions
2 Aprovació, si escau, de les dues festes locals al municipi de Pallejà per a l'any 2024. (Exp. 2832/2023).
  00:04:49 5 Intervencions
3 Aprovar, si escau, l'Addenda de modificació del conveni de col·laboració en matèria de serveis socials bàsics entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i els municipis de l'Àrea Bàsica comarcal del Baix Llobregat, corresponent als anys 2022, 2023, 2024 i 2025 (Exp. 620/2022).
  00:05:49 4 Intervencions
4 Aprovació inicial, si escau, de les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà números 81/2023, 82/2023, 83/2023, 84/2023 i 85/2023, corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 100/2023).
  00:07:03 18 Intervencions
5 ASSUMPTE NO DICTAMINAT, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA. Aprovació, si escau, inicial de les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà números 86/2023, 87/2023 i 88/2023, corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 100/2023).
  00:20:51 10 Intervencions
6 ASSUMPTE NO DICTAMINAT, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA. Aprovació, si escau, inicial de les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà núm. 89/2023 corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 100/2023).
  00:22:37 10 Intervencions
7 ASSUMPTE NO DICTAMINAT, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA. Fixació, si escau, de dedicacions, retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació. (Exp. 2445.2023)
  00:23:50 35 Intervencions
8 Donar compte de les Resolucions de maig i juny 2023
  00:31:56 10 Intervencions
9 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de maig, juny i juliol de 2023.
  00:36:12 2 Intervencions
10 Donar compte Resolució 2023.1478. Contractació d'una Tècnica Aux. Escola Bressol. (Exp. 2433/2023)
  00:36:40 10 Intervencions
11 Donar compte Resolució 2023.1442. Contractació d'un Educador d'Escola Bressol. (Exp.2327/2023).
  00:42:32 5 Intervencions
12 Donar compte Resolució 2023.1610. per la contractació de 4 monitors/es de lleure, pel Casal de la ZEM.(Exp. 2571/2023).
  00:43:00 5 Intervencions
13 Donar compte Resolució 2023.1683. per la contractació de 6 monitors/es de lleure, pel Casal de la ZEM.(Exp. 2571/2023).
  00:44:17 2 Intervencions
14 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia 2023-1788, del 14 de juliol, per la qual es contracta 2 Operaris de Manteniment de la ZEM. (Exp. 2768/2023).
  00:44:49 5 Intervencions
15 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia 2023-1787, del 14 de juliol, per la qual es contracta un treballador laboral amb la categoria de Socorrista.(Exp. 2774/2023).
  00:45:16 2 Intervencions
16 Donar compte Resolució 2023.1430. Nomenament d'alcalde en funcions accidental per al dia 08 de juny de 2023. (Exp. 2381/2023).
  00:45:50 5 Intervencions
17 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-1830, del 20 de juliol, de nomenament d'alcalde accidental per al període comprès entre els dies 31 de juliol i 31 d'agost de 2023, ambdós inclosos. (Exp. 2908/2023).
  00:46:25 3 Intervencions
18 Donar compte Informació pressupostària i de tresoreria al Ple municipal corresponent al primer trimestre de 2023. (Expedient 96/2023).
  00:47:05 5 Intervencions
19 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia 2023-1744 de 7 de juliol per la qual s'aprova la primera pròrroga del contracte del servei de neteja dels edificis, dependències municipals i centres docents públics de Pallejà.(Exp. Gest 449/2020).
  00:47:35 5 Intervencions
20 Precs i preguntes
  00:48:14 27 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:08:33 Sense intervencions