Sesión Plenaria - Ordinaria, jueves 28 de septiembre de 2023

Duración: 02:23:20
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inicio
  00:00:00 7 Intervenciones
2 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 27.07.2023.
  00:03:21 4 Intervenciones
3 Aprovació, si escau, del Protocol Local per a l'abordatge integral de les violències masclistes a Pallejà. (Exp. 480/2022).
  00:03:56 11 Intervenciones
4 Aprovació, si escau, de la Moció de l'Alcaldia de designació de representant municipal al Consell Esportiu del Baix Llobregat. (Exp. 2445/2023).
  00:18:26 5 Intervenciones
5 Arovació, si escau, de la Moció dels Grups Municipals EP-C, PDF, ERC-AM i Junts per Pallejà de rebuig a les actituds sexistes i masclistes en l'àmbit esportiu. (Exp. 3429/2023).
  00:19:25 7 Intervenciones
6 Aprovació, si escau, de l' adhesió de l' Ajuntament de Pallejà al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions de la demarcació de Barcelona. (Exp. 1325/2023).
  00:26:37 11 Intervenciones
7 Aprovació inicial, si escau, de les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà núms. 92/2023, 93/2023, 94/2023, 95/2023, 96/2023, 97/2023, 98/2023 i 99/2023 corresponent a l'exercici 2023. (Exp. 100/2023).
  00:32:02 32 Intervenciones
8 Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà núm. 100/2023 corresponent a l'exercici 2023. (Exp. 100/2023).
  01:00:42 13 Intervenciones
9 Aprovació inicial, si escau, de les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà núms. 105/2023 i 106/2023 corresponent a l'exercici 2023. (Exp. 100/2023).
  01:03:11 14 Intervenciones
10 Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLLT) d'aquest Ajuntament. (Exp. 2822/2023).
  01:11:24 20 Intervenciones
11 Aprovació inicial, si escau, de la modificació de la plantilla municipal. (Exp. 2823/2023).
  01:22:45 10 Intervenciones
12 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en els mesos de juliol i agost de 2023.
  01:24:21 3 Intervenciones
13 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de 27 de juliol, 3 i 10 d'agost, 7, 14 i 21 de setembre de 2023.
  01:24:51 5 Intervenciones
14 Donar compte de la informació pressupostària i de tresoreria corresponent al segon trimestre de 2023. (Exp. 96/2023).
  01:25:37 5 Intervenciones
15 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-1844, de 21 de juliol, per la qual es contracta 1 treballador per al Control d'accés a la Zona Esportiva Municipal. (Exp. 2821/2023).
  01:26:08 5 Intervenciones
16 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-1848, de 23 de juliol, per la qual es contracta 1 Netejadora de la Zona Esportiva Municipal. (Exp. 2905/2023).
  01:26:40 4 Intervenciones
17 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-1849, de 23 de juliol, per la qual es contracta 1 Netejador de la Zona Esportiva Municipal. (Exp. 2905/2023).
  01:27:11 6 Intervenciones
18 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-1866, de 26 de juliol, de delegació competència regidor per a l'autorització de celebració de matrimoni civil el divendres 23 de setembre de 2023. (Exp. 2877/2023).
  01:27:51 5 Intervenciones
19 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-1883, de 31 de juliol, de delegació competència regidor per a l'autorització de celebració de matrimoni civil el dissabte 16 de setembre de 2023. (Exp. 421/2023).
  01:28:25 6 Intervenciones
20 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-1905, de 4 d'agost, per la qual es contracta un Tècnic auxiliar de Biblioteca. (Exp. 2961/2023).
  01:29:03 3 Intervenciones
21 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-1913, de 8 d'agost, per la qual es contracten 2 Monitors/es de lleure per al Casal de la Zona Esportiva Municipal. (Exp. 2571/2023).
  01:29:35 4 Intervenciones
22 Donar compte de la contractació d'una treballadora amb la categoria de Professora del Taller de Música (especialitat: violí). (Exp. 3264/2023).
  01:30:06 4 Intervenciones
23 Precs i preguntes dels membres de la Corporació
  01:30:42 44 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  02:23:20 Sin intervenciones