Sessió plenària ordinària dijous 30 de novembre de 2023

Durada: 01:30:25
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 28.09.2023.
  00:02:42 4 Intervencions
2 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 26.10.2023.
  00:04:52 3 Intervencions
3 Aprovar definitivament, si escau, la modificació de la plantilla municipal. (Exp. 2823/2023).
  00:05:17 6 Intervencions
4 Aprovar, si escau, la proposta de xifra de població a 1 de gener de 2023. (Exp. 1152/2023).
  00:05:55 4 Intervencions
5 Prendre coneixement de la renúncia formulada pel Sr. Ferran Morera Villalonga al càrrec de regidor de l'Ajuntament de Pallejà. (Exp. 2445/2023).
  00:06:28 3 Intervencions
6 Aprovar, si escau, la Moció dels Grups Municipals d'EP-C, PDF, PSC-CP, ERC- AM i Junts per Pallejà en suport de la candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. (Exp. 4170/2023).
  00:07:21 4 Intervencions
7 Aprovar, si escau, la Moció dels Grups Municipals d'EP-C, PDF, PSC-CP i Junts per Pallejà per demanar l'adhesió a la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) per a la proposició de Llei de garanties de finançament del sistema educatiu català. Per un mínim del 6% del PIB per a l'educació. (Exp. 4206/2023).
  00:11:35 6 Intervencions
8 Aprovar, si escau, la constitució d'una nova comissió d'estudi sobre l'expedient d'iniciativa pública per dur a terme l'activitat econòmica consistent en la comercialització pública d'energia elèctrica i d'altres energies, així com la prestació de serveis connexos, per mitjà de l'empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), en règim de lliure concurrència. (Exp. 139
  00:14:43 8 Intervencions
9 Aprovar, si escau, l'expropiació de 20.535,71m2 de la finca registral 311 de Pallejà, segons l'Acord del Jurat d'Expropiació de Catalunya, Secció Barcelona, dictat en data 15 de setembre de 2023. (Exp. 142/2023).
  00:19:02 10 Intervencions
10 Estimar parcialment, si escau, el recurs de reposició en relació amb el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2020 per les despeses associades a tres vehicles incorporats per l'empresa adjudicatària del contracte de concessió administrativa per a la gestió dels serveis municipals de neteja viària i recollida de residus. (Exp. 2255/2019).
  00:22:59 10 Intervencions
11 Establir, si escau, el Preu públic per a les entrades de la Festa de la nit de Cap d'Any. (Exp. 4316/2023).
  00:25:41 33 Intervencions
12 Establir, si escau, el Preu públic per al servei d'activitats culturals d'espectacles de teatre. (Exp. 4317/2023).
  00:38:38 10 Intervencions
13 Aprovar, si escau, la Moció dels Grups Municipals d'EP-C, PDF, ERC-AM i Junts per Pallejà sobre el finançament dels ens locals. (Exp. 4310/2023).
  00:40:45 7 Intervencions
14 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en el mes d'octubre de 2023.
  00:48:45 10 Intervencions
15 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de 26 d'octubre i 2, 9, 16 i 23 de novembre de 2023.
  00:50:46 5 Intervencions
16 Donar compte de la informació pressupostària i de tresoreria corresponent al tercer trimestre de 2023. (Exp. 96/2023).
  00:51:15 2 Intervencions
17 Donar compte de la contractació d'una treballadora amb la categoria de Conserge. (Exp. 3710/2023).
  00:51:40 2 Intervencions
18 Donar compte de la contractació d'un treballador amb la categoria de Conserge. (Exp. 3915/2023).
  00:52:05 4 Intervencions
19 Donar compte de la contractació d'un treballador amb la categoria de Tècnic de Joventut. (Exp. 2227/2023).
  00:52:31 5 Intervencions
20 Precs i preguntes dels membres del Consistori.
  00:53:05 44 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:30:26 Sense intervencions