Sessió plenària ordinària dijous 25 de gener de 2024

Durada: 01:07:37
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 30.11.2023.
  00:02:31 2 Intervencions
2 Prendre coneixement de la presa de possessió al càrrec de regidor de l' Ajuntament de Pallejà del Sr. Mariano López García. (Exp. 2445/2023)
  00:03:15 6 Intervencions
3 Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Ajuntament de Pallejà, per al desenvolupament del projecte "Fes-te un lloc!", per als cursos del 2023-2024 al 2026-2027. (Exp. 4312/2023).
  00:16:23 6 Intervencions
4 Aprovar, si escau, la Moció dels Grups Municipals d'EP-C, PDF, PSC-CP. ERCAM i Junts per Pallejà per a reclamar la suspensió de les regles fiscals per a l' any 2024. (Exp. 4456/2023).
  00:18:15 5 Intervencions
5 SENSE DICTAMINAR. Aprovar, si escau, la Moció de l'Alcaldia de modificació parcial de la fixació de dedicacions, retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació. (Exp. 2445/2023).
  00:23:54 24 Intervencions
6 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en els mesos de novembre i desembre de 2023.
  00:30:06 4 Intervencions
7 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de 30 de novembre de 2023
  00:30:39 2 Intervencions
8 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-2776, d'1 de desembre, de nomenament d'alcalde accidental per al període comprès entre els dies 2 i 11 de desembre de 2023, ambdós inclosos. (Exp. 4374/2023).
  00:31:20 4 Intervencions
9 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-2835, de 7 de desembre, de nomenament en qualitat de personal eventual acordat a favor de la Sra. María Carmen Aracil Buitrago. (Exp 4438 /2023).
  00:31:57 6 Intervencions
10 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-3015, del 30 de desembre, per la qual es contracta un treballador amb la categoria de Tècnic de Joventut. (Exp. 4526/2023).
  00:32:33 6 Intervencions
11 Donar compte de la contractació d'un treballador amb la categoria de Treballador Familiar. (Exp. 4220/2023).
  00:33:11 6 Intervencions
12 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2024-0165, de 22 de gener de 2024, per la qual es modifiquen els vocals de la Comissió de Territori, Sostenibilitat i Medi Ambient i Serveis Municipals i Manteniment Via Pública, a proposta del Grup Municipal ERC-AM. (Exp. 2445/2023).
  00:33:46 5 Intervencions
13 Precs i preguntes dels membres de la Corporació.
  00:34:28 35 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:07:38 Sense intervencions