Sessió plenària ordinària dijous 30 de maig de 2024

Durada: 01:13:59
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 29.02.2024.
  00:02:20 11 Intervencions
3 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió extraordinària de data 15.04.2024.
  00:03:42 3 Intervencions
4 Aprovar, si escau, unes noves bases específiques per a l'atorgament de subvencions per part de l'Ajuntament a les empreses, per a la contractació de persones desocupades del municipi. PALLEJÀ CONTRACTA. (Exp. 1371/2024).
  00:04:16 5 Intervencions
5 Aprovar, si escau, la Moció dels Grups Municipals d'EP-C, PDF, PSC-CP, ERC-AM i SFP per al reconeixement de l'Estat palestí i el fi de la violència a Palestina. (Exp. 1893/2024).
  00:06:12 7 Intervencions
6 Aprovar provisionalment, si escau, el Pla de Millora Urbana de l'Av. de Prat de la Riba núm. 178. (Exp. 1361/2022).
  00:15:53 10 Intervencions
7 BIS URGÈNCIA
  00:19:33 52 Intervencions
8 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en el mes d'abril de 2024.
  00:39:33 9 Intervencions
9 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de 25 d'abril de 2024 i 2, 9, 16 i 23 de maig de 2024.
  00:42:08 5 Intervencions
10 Donar compte de l'execució pressupostària i de tresoreria corresponent al primer trimestre de 2024. (Exp. 44/2024).
  00:42:51 6 Intervencions
11 Donar compte de l'Auto de l'Audiència Provincial de Barcelona (Secció Desena) de data 30 d'abril de 2024 relatiu a les Diligències Prèvies 600/2021 G. (Exp. 1966/2024).
  00:43:25 9 Intervencions
12 Precs i preguntes dels membres de la Corporació.
  00:48:31 23 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:14:00 Sense intervencions