Sessió plenària ordinària dijous 25 de maig de 2023

Durada: 00:46:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 5 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent de data 20/03/2023.
  00:05:06 8 Intervencions
2 Aprovació, si escau, de la verificació del Text Refós de la Modificació Puntual de planejament corresponent als terrenys situats a l'Av. Prat de la Riba sota la B-24. (Exp. 2675/2015).
  00:08:53 11 Intervencions
3 Aprovació, si escau, de l'expedient/actuació d'aprovació de la cessió del contracte administratiu especial per a l'ús i explotació d'un bar restaurant al pavelló municipal situat a l'Avinguda Onze de Setembre (expedient 3774/2022).
  00:12:37 7 Intervencions
4 Aprovació provisional, si escau, de la segona revisió de les Ordenances fiscals per al exercici 2023. (Exp. 1686/2023).
  00:14:19 14 Intervencions
6 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de març, abril i maig de 2023.
  00:18:34 Sense intervencions
5 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en els mesos de març i abril de 2023.
  00:18:34 25 Intervencions
7 Donar compte de la Resolució 2023.0940. Contractació d'una Treballadora Social per suplència. (Exp. 1162/2003).
  00:27:16 3 Intervencions
12 Precs i preguntes dels membres de la Corporació.
  00:28:33 22 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  00:46:00 Sense intervencions